Privatlivs politik

Hvem er vi:
Vores webstedsadresse er: https://equinepower.dk. Som er en underafdeling af Hestekraften, Storegade 61, 6862 Tistrup. Ejer Anne-Sophie Holm Gram Nielsen

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det
Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Kontaktformularer

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din login information og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Hvem vi deler dine data med:
Vi deler nogle af dine data med Dinero, vores regnskabsprogram, som navn, adresse, mail og mobilnr., dem har vi en aftale med som er godkendt og ligger i vores arkiv.

Hvor længe vi gemmer dine data
Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderations kø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data
Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data
Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Yderligere information:
Gyldighed
Nærværende forretnings betingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Hestekraften og Equinepower

Alle ydelser, services, produkter og forløb, udgår fra Hestekraften, Storegade 61 6862 Tistrup, hvor af Equinepower er en underafdeling af dette, og med samme cvrnr.

Priser
Alle priser er i danske kroner (DKK) incl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende online forløb, meditationer, uddannelses forløb samt sessioner, services samt andre ydelser.

Online forløb, forløb, 1:1 sessioner, produkter og alle services betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales.

Tilmelding ved forløb, køb af produkter og aftale om opstart er bindende. og der vil altid sendes en aftale på mail vdr. betalingsaftale og evt. afdrags ordning.

Forløb og længerevarende samarbejdsaftaler kan mod aftale, betales i rater.

Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling, og er du tilmeldt et forløb/uddannelse så er betalingen bindende selvom du dropper ud undervejs.  Der kan i enkelte tilfælde tilbydes at tage det manglende på uddannelse ved næste hold start, men det aftales individuelt

Hvis de aftalte betalingsfrister på ratebetaling ikke overholdes, bortfalder din deltagelse. Men der skal stadig betales for din plads.

Forløb, produkter og services afvikles på de angivne tidspunkter og indenfor perioden som beskrevet og aftalt ved hver produkt eller service. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis forløb, produkter eller services skulle blive aflyst på foranledning af Equinepower, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Aflyses et tidspunkt eller en dato for fysisk møde på et af forløbene, bliver dagen og tidspunktet erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for sessioner i forbindelse med forløb kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session, møder samt udarbejdet og leveret services gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse. Du er selv ansvarlig for at læse produktbeskrivelsen igennem på det pågældnede produkt inden du bekræfter aftale og køb.

Rettigheder
Equinepower og Hestekraften har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til produkter, online kurser, forløb samt PR.

Ved køb af vores ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar
Ethvert erstatningsansvar, som Equinepower måtte pådrage sig i relation til sine produkter, forløb, ydelser samt services er begrænset til direkte skade og tab. Equinepower skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Og der er samvær med hestene på eget ansvar.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Equinepower har handlet simpelt uagtsomt.

Fortrydelsesret
Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af udarbejdet services gældende: Onlineforløb, 1:1 forløb, online forløb, uddannelse samt afholdte sessioner ikke omfattet fortrydelsesretten.

Ændring af forretningsbetingelser
Equinepower har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel. Equinepower forholder sig ligeledes ret til at prisregulere løbende.

Lovvalg og værneting
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Jeg bekræfter at jeg er bekendt med persondataforordningen, som træder i kraft 25. maj 2018, og jeg bestræber mig på at opbevare oplysninger på forsvarlig vis.

Jeg opbevarer emailadresser i MailChimp som overholder GDPR’s retningslinier.

Jeg opbevarer emailadresser da jeg blandt andet tilbyder live forløb og online kurser, som jeg sælger online gennem nyhedsbreve. Jeg opbevarer emailadresserne indtil læseren selv afmelder sig eller indtil min virksomhed måtte ophøre. Læseren kan til enhver tid afmelde sig nederst i alle mine nyhedsbreve.

Jeg opsamler desuden data gennem Google Analytics og Facebook Pixel, som jeg bruger til markedsføring via Facebook adds.